Aktualności

Inauguracja Roku Szkoły z Pasją

Stowarzyszenie MONAR jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Dokument został podpisany 25 sierpnia w Gdańsku, w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją.

Inicjatywa minister Katarzyny Hall służy podkreśleniu roli, jaką w procesie edukacji odgrywa współpraca placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi. Dzięki projektom realizowanym w szkołach przez podmioty trzeciego sektora, uczniowie poszerzają swoją wiedzę, rozwijają zainteresowania, uczą się społecznej aktywności.
Jednym z takich projektów jest program MONARU „Profilaktyka poprzez wartości”. Jego cele to kształtowanie przez nowoczesną edukację zdrowych postaw (polegających m.in. na nieuleganiu nałogom), wzorów satysfakcjonującego życia, gotowości do radzenia sobie z trudnościami wieku młodzieńczego oraz promocja zdrowego stylu życia i zapoznanie młodzieży z aktualną ofertą organizacji i instytucji zajmujących się problematyką uzależnień. Od 1994 r., w ramach projektu, specjaliści MONARU odbyli spotkania z uczniami ponad 200 szkół, organizując zajęcia oparte głównie na aktywnych metodach edukacyjnych takich jak elementy moderacji wizualnej i psychodramy, a także gry i zabawy.
Podczas uroczystej inauguracji Roku Szkoły z Pasją, która odbyła się w Gdańskim Domu Organizacji Pozarządowych, nasze stowarzyszenie reprezentowała Katarzyna Sobczak. Wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i panią minister podpisała list intencyjny, którego sygnatariusze zobowiązują się do prowadzenia działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości rozwoju każdego ucznia. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło portal www.szkolazpasja.men.gov.pl, w którym będą publikowane informacje o działaniach z pasją, czyli najefektywniejszych projektach realizowanych przez organizacje w szkołach. W portalu znajdą się także materiały pomocnicze dla nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców.