Aktualności

Informacja o programie profilaktycznym HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków!

Krótkoterminowy Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Warszawie przy ul. Gen. Wł. Andersa 12 informuje, że w dniach 01.08.2017r – 31.12.2017 roku na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ministerstwa Zdrowia,  realizuje program pod nazwą Profilaktyka HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków w ramach Zadania 2.4.1. pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia, Zadania nr 23, Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV,HCV,HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.
Program skierowany  jest do użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych przebywających w naszym ośrodku oraz skupiających się w miejscach przebywania, takich jak jadłodajnie, noclegownie, galerie handlowe itp.
Celem programu jest zapobieganie zakażeniom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych, uzyskanie przez podopiecznych możliwości wykonania badań i testów w kierunku chorób przenoszonych drogą krwi i innych chorób współwystępujących, podjęcie leczenia w przypadku zachorowania, uzyskanie dokumentów tożsamości, ubezpieczenia co umożliwi korzystanie z pomocy medycznej.
Celem jest również zdobycie oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka zakażeń, dostępnych miejsc i form pomocy oraz ogólna poprawa stanu zdrowia adresatów programu. Poprzez swoje działania chcemy wpływać na minimalizowanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród użytkowników narkotyków oraz na poziom bezpieczeństwa zdrowej części społeczności Warszawy.
W programie oferujemy:
*działania środowiskowe – wymiana sprzętu do iniekcji, dystrybucja  materiałów opatrunkowych, prezerwatyw, motywowanie do zmiany zachowań, docieranie do klientów w miejscu ich przebywania – redukowanie szkód zdrowotnych i społecznych, rozdawanie ulotek informacyjnych o dostępnych  miejscach pomocy: środa- 13:00-16:00, sobota- 10:00-13:00, niedziela – 13:00-16:00
*interwencje socjalne- pomoc w normowaniu sytuacji socjalno- bytowej, pomoc w uzyskaniu dokumentów:
poniedziałek- 13:00-15:00, czwartek- 10:00-13:00
*interwencje kryzysowe – wsparcie w kryzysie i pomoc w wychodzeniu z kryzysu – w godzinach pracy ośrodka 7 dni w tygodniu w godz. 8:00-22:00
*poradnictwo około testowe i testowanie – profesjonalne poradnictwo i wsparcie w sytuacji wykonywania przez podopiecznych testów w kierunku chorób zakaźnych, w punktach darmowego testowania, rozdawanie ulotek o dostępnych miejscach darmowego testowania: poniedziałek – 10:00-13:00, wtorek – 13:00-16:00, piątek – 13:00-16:00
*dyżur pielęgniarski – zabiegi pielęgniarskie, wczesna pomoc przedmedyczna, zabiegi higieniczne: sobota – 12:00-16:00
*poradnictwo prawne – pomoc w normowaniu sytuacji prawnej – pierwsza sobota miesiąca – 10:00-13:00
Realizowany program jest uzupełnieniem programu finansowanego przez KB ds. PN pod nazwa „Program wczesnej rehabilitacji dla osób stale lub czasowo bezdomnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z chorobami współwystępującymi” w ramach Zad. 8 Ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób uzależnionych od narkotyków.