Aktualności

Informacja

Biuro ZG Stowarzyszenia MONAR informuje, iż w terminie od 5 czerwca 2017 roku  do 30 czerwca 2017 roku będzie prowadzone w Stowarzyszeniu MONAR badanie łącznego sprawozdania finansowego za 2016 rok przez audytora zewnętrznego.