Aktualności

Innowacyjne działania Monaru w czasie pandemii

help coronaRyzyko zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest szczególnie wysokie w przypadku osób w kryzysie bezdomności z uwagi na ich sytuację życiową, wiek czy stan zdrowia. Pandemia stanowi również wyzwanie dla organizacji niosących pomoc osobom narażonym na wykluczenie społeczne, które z jednej strony skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach z usługami, noclegowniach czy domach pomocy społecznej, z drugiej zaś chcą pomóc jak największej ilości osób funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Odpowiedzią na aktualną sytuację związaną z epidemią koronawirusa jest inicjatywa Stowarzyszenia Monar, które wprowadziło innowacyjne rozwiązanie w formie placówek przejściowych, które umożliwiają odbycie „kwarantanny” osobom, które wymagają obserwacji zanim znajdą schronienie w docelowej placówce.

To jedno z pierwszych w Polsce tego rodzaju działań, dzięki któremu coraz większa liczba osób może w bezpieczny sposób przetrwać ten trudny czas. Programy pomocy przejściowej uruchomione w Warszawie (Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot), Rożnowicach k. Poznania (Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot) i w Chełmie (Schronisko dla Osób Bezdomych Markot) zapewniają wsparcie w postaci schronienia, całodziennego wyżywienia, pomocy pracownika socjalnego, specjalistów terapii uzależnień i psychologa. Jak mówi Marta Stefaniak-Łubianka, Dyrektor Wielkopolskiego CPB Monar-Markot: – Zorganizowaliśmy te miejsca przede wszystkim z myślą o osobach żyjących w czasie epidemii w przestrzeni ulicznej. Wspólnie z Urzędem Miasta Poznania chcemy, aby osoby w kryzysie bezdomności mogły odbyć kwarantannę i następnie korzystać z różnych form pomocy w schroniskach czy ośrodkach leczenia uzależnień.