Aktualności

Jak chronić przed dopalaczami?

Terapeuci pracujący z osobami uzależnionymi mówią wprost, że dopalacze to rodzaj syntetycznych narkotyków, które mają zmienny skład i nieprzewidywalne działanie. Osoby sięgające po nie wprost ryzykują życie i zdrowie.

Ponad 200 osób, które zatruły się ciężko dopalaczami w ciągu ostatnich dni w Polsce, to żniwo braku edukacji i profilaktyki. Coraz młodsi nastolatkowie sięgają po dopalacze, a młodzież dwudziestoletnia traktuje je jako element rozrywki podczas imprezy. W większości wypadków konsumenci dopalaczy są przekonani, że informacje o ich szkodliwości są wyolbrzymione. Tymczasem terapeuci MONAR zauważyli, że osoby zgłaszające się po pomoc po zażyciu tych syntetyków, mają poważne problemy psychiczne i to one w pierwszej kolejności powodują poszukiwanie terapii.

„Podział na narkotyki i dopalacze mąci w głowie, jedne i drugie powodują zaburzenia i uzależniają. Trzeba rozwinąć system leczenia uzależnień, aby był bardziej różnorodny, przede wszystkim jednak zmienić filozofię oddziaływań profilaktycznych, bo to szkoły powinny w całości stać się oddziaływującymi na uczniów, poprzez programy i przygotowanych nauczycieli pracujących na co dzień z młodzieżą”- mówi Marek Grondas pełnomocnik ds. Leczenia Stowarzyszenia MONAR.

Eksperci Stowarzyszenia MONAR mają przygotowane wielopoziomowe projekty, które można włączyć do programów szkolnych, potrzebne są działania systemowe na szczeblu MEN, żeby spójnie w całym kraju działać według standardów. Profilaktyka to przede wszystkim działania psychoedukacyjne. Trzeba przygotować nauczycieli do nowych form edukacji polegających nie tylko na strategiach informacyjnych, ale kształtowaniu postaw i wartości.

„Nie może być tak, że profilaktykę robi się akcyjnie, to musi być zaplanowany proces zintegrowany z programem wychowawczym w szkołach. Należy budować relacje między młodymi a dorosłymi, uczyć młodzież odmawiać i uświadamiać zagrożenia” – powiedział Marcin Sochocki z MONARU komentując aferę z zatruciem dopalaczami.

Każda szkoła, która chciałaby współpracować w dziedzinie profesjonalnej Profilaktyki z MONAREM może w naszym stowarzyszeniu znaleźć doskonałych profesjonalistów realizujących szerokie i wielopoziomowe projekty profilaktyczne środowiska uczniów, nauczycieli i rodziców.

Zapraszamy do współpracy!

Screenshot_97