Aktualności

Jestem Mamą

Projekt był realizowany od października 2015r. od 31.03.2016r. w trzech Domach dla Samotnych Matek z Dziećmi- Markot w Pobiednej , Ścinawie i Głogowie. Projekt objął 40 rodziców (39 matek i 1 ojca) oraz 53. dzieci. Jego głównym celem było zmniejszenie skutków doświadczanie przemocy w życiu dzieci i ich opiekunów.

W ramach projektu prowadzone . były: warsztaty mające na celu wyposażenie matek w niezbędną wiedzę i umiejętności sprzyjające prawidłowym postawom wychowawczym, warsztaty umiejętności rodzicielskich , nauka wspólnej zabawy oraz budowania relacji z dziećmi..

Opiekunowie otrzymali również pomoc psychologiczną w formie indywidualnych konsultacji. Szkoleniem merytorycznym objęta została kadra placówek.

W wyniku projektu opiekunowie stali się lepszymi rodzicami – poprawiły się relacje z dziećmi, nauczyli się spędzać wolny czas z dziećmi w sposób konstruktywny. Projekt wzmocnił także kompetencje pracowników Domów Samotnych Matek.

W projekcie zostały opracowane. materiały do zajęć do wykorzystania przez pracowników placówek a także do bezpośredniego wykorzystania przez matki.

Projekt został wysoko oceniony przez uczestników i jest planowana jego kolejna edycja.