Aktualności

Kapituła Miecza Kotana czeka na zgłoszenia kandydatur

Podczas obchodów 10. rocznicy śmierci Marka Kotańskiego 19 sierpnia br. odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Miecz Kotana. Nagroda ma postać miecza wykonanego ręcznie z metalu, autorem projektu jest Adam Bączkowski. Do każdego z egzemplarzy dołączony jest certyfikat.

Miecze Kotana są przyznawane za wrażliwość na sprawy ludzkie, szczególne osiągnięcia w przeciwdziałaniu zagrożeniom społecznym oraz zaangażowanie i twórczy wkład w kształtowanie opinii społecznej na temat osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nagroda została ustanowiona przez Zarząd Główny MONARU na wniosek pracowników, pacjentów i podopiecznych, z okazji 30-lecia naszego stowarzyszenia.
O tym komu w tym roku przypadnie to zaszczytne wyróżnienie, zadecyduje Kapituła Nagrody Miecz Kotana, w składzie: Adam Bączkowski, Jolanta Łazuga-Koczurowska, Mariusz Kajda, Tomasz Kosielski, Roman Kulej, Piotr Radziwon, Małgorzata Sioma, Marek Stefaniak, Elżbieta Zielińska.
Kandydatury osób zasługujących na uhonorowanie nagrodą mogą zgłaszać członkowie, pracownicy i placówki Stowarzyszenia MONAR. Wnioski o przyznanie nagrody Miecz Kotana, zawierające następujące informacje: nazwisko i imię, zawód, tytuł naukowy, stanowisko, adres do korespondencji, biogram kandydata uwzględniający osiągnięcia i zasługi na polu przeciwdziałania zagrożeniom społecznym, należy do 27 lipca składać osobiście, wraz z uzasadnieniem, w zamkniętych kopertach z napisem Miecz Kotana lub nadsyłać pocztą tradycyjną na adres Biura Stowarzyszenia MONAR z dopiskiem: Kapituła Nagrody „Miecz Kotana”.
Laureatami nagrody w ubiegłych latach byli ks. prof. Czesław Cekiera, Piotr Jabłoński (dyrektor KBPN), prof. Jolanta Rogala-Obłękowska, reżyser Mirosław Dembiński, łódzka Telewizja TOYA, dziennikarki Barbara Pietkiewicz i Magdalena Majewska, Alfred Legarweij i Georges van Den Straten zasłużeni dla ruchu antynarkotykowego w Holandii, Marek Liciński, Jerzy Owsiak i prof. dr hab. Czesław Czabała.