Aktualności

Konferencja Monaru: Trauma, Uzależnienia, Zdrowie Psychiczne

trauma logoZ przyjemnością informujemy, iż w dniach 19-20.11. 2018r.  w  Warszawie, w hotelu Novotel Warszawa Airport odbędzie się konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Monar pt.:

Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne.

Tematyka konferencji:

  • Psychoterapia uzależnienia a terapia traumy (jak zaplanować proces terapeutyczny klientów, u których źródłem problemów są doświadczenia traumatyczne).
  • Jak prowadzić wywiad na temat doświadczeń traumatycznych?
  • Czy traumatyczne doświadczenia wpływają na skuteczność terapii uzależnień
  • Przemoc i nadużycia seksualne a problemy ze zdrowiem psychicznym u dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Przemoc w rodzinie – wsparcie systemowe
  • Czynniki emocjonalne a uzależnienia: trauma relacyjna i sposób projektowania i wdrażania programu interwencyjnego
  • Trauma i uzależnienie: związek między molestowaniem seksualnym, przemocą i uzależnieniem.
  • LGBT – straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie.
  • Etyka pracy socjalnej: społeczna percepcja osób uzależnionych.

Już wkrótce rejestracja i dodatkowe informacje na stronie: http://tuzp.pl/

 

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

logo KBPN_polMinisterstwo-Zdrowia