Aktualności

Konferencja Radom – siła w partnerstwie

W konferencji, która odbyła się 29 lipca w Radomiu wzięło udział ponad 80 specjalistów różnych dziedzin, stykających się w swojej pracy z problemem bezdomności. Dzielili się doświadczeniami z własnej praktyki, a także planami na przyszłość związanymi z pomocą osobom bezdomnym.

Do udziału w konferencji, zorganizowanej w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, zaproszono przedstawicieli radomskich instytucji i organizacji, m. in.: Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Starostwa Powiatowego, Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, domów pomocy społecznej, Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Caritas Diecezji Radomskiej i innych organizacji pozarządowych. Organizatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MONAR jest w ramach projektu opiekunem Partnerstwa Lokalnego w Radomiu.

Uczestników konferencji przywitała Halina Janiszek, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. Projekt „Radom – siła w partnerstwie” oraz zadania i działania Partnerstwa Lokalnego w Radomiu przedstawili Sylwia Kwapisz, koordynatorka projektu ze strony jego lidera (MOPS) oraz ks. Robert Kowalski, koordynator projektu ze strony partnera, czyli Caritas Diecezji Radomskiej. Anna Kwiecień, wiceprezydent Radomia, omówiła działania jakie zamierzają realizować władze miasta na rzecz osób bezdomnych. Zapowiedziała powstanie ogrzewalni oraz przedstawiła plany utworzenia mieszkań treningowych.

Jednym z elementów konferencji była prezentacja rozwiązań stosowanych w innych miastach w zakresie pomocy osobom bezdomnym. O doświadczeniach z Łodzi opowiedziała Grażyna Truchanowicz z Koła Łódzkiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta.

Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przybliżył uregulowania formalno-prawne dotyczące pomocy osobom bezdomnym. Paweł Korliński, koordynator projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” z ramienia Stowarzyszenia MONAR zaprezentował założenia projektu, a Elżbieta Kocon, kierowniczka Domu dla Bezdomnych prowadzonego przez radomski MOPS przedstawiła zakres działalności placówki i warunki pobytu w niej.

O codziennych problemach związanych z pracą z osobami bezdomnymi opowiedział Wojciech Dąbrowski, kierownik Domu dla Bezdomnych i Noclegowni prowadzonych przez Caritas Diecezji Radomskiej. W konferencji uczestniczył przedstawiciel mieszkańców Domu dla Bezdomnych prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu. Wyraził pozytywną opinię na temat realizowanych działań dla osób bezdomnych, podziękował także w imieniu swoim i pozostałych uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu za możliwość uczestniczenia w nim.