Aktualności

Konferencji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień

O reformie systemu leczenia uzależnień, opiece psychiatrycznej i opracowaniu nowego programu specjalizacji w dziedzinie psychoterapii uzależnień dyskutowano podczas Konferencji Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, która odbyła się 10.02.2023r. w podwarszawskich Falentach.


W spotkaniu zorganizowanym przez prezes związku – Jagodę Władoń- Wilecką (Stowarzyszenie Monar), uczestniczyli, zapewniając wysoki poziom merytoryczny m.in.:

prof. Barbara Bętkowska-Korpała – Konsultantka Krajowa ds. Psychoterapii Uzależnień
dr Anna Depukat – Dyrektor IPIN, Kierownik Sekcji Pilotażu Centrów Zdrowia
p. Anna Parnowska– Kierownik Sekcji Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Centrali NFZ
dr Piotr Jabłoński – Dyrektor KCPU
prof. Krzysztof Gąsior – Członek Zespołu ds. Programu Specjalizacji Psychoterapii Uzależnie

oraz członkowie OZPPLU, aktywnie uczestniczący w dyskusji na tematy ważne dla sektora opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień.

Integracja środowiska, dla którego najważniejsze jest dobro pacjenta cieszy nas tym bardziej, że Stowarzyszenie Monar jest współzałożycielem związku.