Aktualności

Konkurs Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.

28.04.2016 na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłoszono rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności Edycja 2016.

Wśród 40 podmiotów rekomendowanych do dofinansowania ofert złożonych na konkurs, jest 5 placówek Stowarzyszenia MONAR – Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie , Ośrodek Pomocy Bliźniemu –Markot w Chełmie, Dom dla osób bezdomnych i najuboższych –Markot w Ełku, Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu- MONAR-Markot w Rożnowicach, Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR –Markot w Pile .

Ogromnie cieszymy się z możliwości poprawy warunków organizacji pomocy w placówkach dla osób wykluczonych społecznie Stowarzyszenia MONAR. Przyznane środki finansowe zostaną wydatkowane na niezbędne remonty, doposażenia ale przede wszystkim na zwiększenie oferty pomocy specjalistycznej .

Zwyciężcom gratulujemy.