Aktualności

Konkurs Wojewody Mazowieckiego rozstrzygnięty!

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14.05.2015r. Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnął konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim , w ramach którego aż 3 projekty złożone przez placówki Stowarzyszenia MONAR otrzymały dotację:

  • „Pomocna dłoń”  – Projekt Poradni Interwencyjno-Konsultacyjnej Stowarzyszenia MONAR

 

  • Poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wymagających wsparcia realizowane przy Centrum Profilaktyki i Redukcji Szkód MONAR w Warszawie

 

  • Pogotowie uliczne – działania streetworkerów wśród osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie m. st. Warszawy i okolic

 

Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

http://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/ngo/aktualnosci/30249,Ogloszenie-wynikow-otwartego-konkursu-ofert-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2015-r.html