Aktualności

Konsultacje w ramach projektu MONARU i NBP

W Warszawie odbyło się 19 stycznia spotkanie konsultacyjne przedstawicieli placówek MONARU wytypowanych do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej pt. „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania”, realizowanego przez nasze stowarzyszenie, a dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z tematyką zajęć, jakie zostaną przeprowadzone w ramach projektu. Bogusław Włodawiec, terapeuta z warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu, przedstawił efekty swojej pracy nad podręcznikiem dla prowadzących warsztaty, a następnie w toku dyskusji pracownicy poszczególnych placówek zgłaszali własne propozycje zagadnień wartych ujęcia w programie szkoleń. Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie ostatecznej wersji materiałów dydaktycznych.

Projekt „ABC budżetu domowego, oszczędzania i pożyczania” jest adresowany do pracowników i mieszkańców schroniska i hostelu dla osób bezdomnych w Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT w Warszawie oraz ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych MONAR w Wyszkowie i w Gdańsku. Jego realizacja ma służyć poprawie sytuacji życiowej osób uzależnionych i bezdomnych poprzez podniesienie poziomu ich świadomości ekonomicznej oraz przekazanie im wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne, racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.