Aktualności

KONTRAKT SOCJALNY W BEZDOMNOŚCI

10 kwietnia 2017roku odbędzie się w Olsztynie II Ogólnopolska Konferencja „Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną

Głównym celem konferencji jest uwrażliwienie na problem bezdomności i solidarność z osobami znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji  życiowej .

Tegoroczna konferencja jest poświęcona podmiotowości w udzielaniu pomocy w szczególności w kontekście zmian prawnych w ustawie o pomocy społecznej obligatoryjnie wprowadzających od 5 września 2016 roku podpisanie kontraktu  socjalnego z osobą skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych .

Mając pełną świadomość oczekiwań i nadziei osób, które są stronami kontaktu socjalnego będziemy podczas konferencji rozmawiać o tym jak najlepiej to zadanie wykonać. Pragniemy poruszyć kwestie istotne z punktu widzenia  stron kontraktu i wskazać partnerską  rolę w tej sprawie organizacji pozarządowej prowadzącej schronisko.

Wydarzenie kierowane jest do ekspertów i specjalistów z zakresu pomocy społecznej w szczególności do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej , organizacji pozarządowych zajmujących się bezdomnością , naukowców, samorządowców oraz studentów zainteresowanych tą problematyką.

Gościem specjalnym konferencji jest profesor Jerzy Bralczyk w rozmowie o języku w pomocy społecznej

Konferencja ma również wymiar szkoleniowy – pragniemy przedstawić wypracowany po wielogodzinnych spotkaniach z ośrodkami pomocy społecznej z  całej Polski  praktyczny poradnik „Jak opracować kontrakt socjalny z podopiecznymi schronisk dla osób bezdomnych” uwzględniający szczególne potrzeby osób , którzy doświadczają bezdomności , problemów zdrowotnych , ubóstwa i bezrobocia .

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewody Warmińsko –Mazurskiego .

Miejsce konferencji : Sala 160 Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9

Początek konferencji godz. 11.Rejestracji uczestników godz. 10.30

Szczegółowy program konferencji w załączniku .

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rejestracja mailowa na adres t.sierawska@monar.org

plakat_bezdomność_kwiecień 2017_Olsztyn

Program konferencji Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną -Olsztyn