Aktualności

Kraków. Remont i zmiany programowe

W Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym MONARU przy ul. Suchy Jar trwają prace remontowe. Od dwóch miesięcy ośrodek ma nowego kierownika. Zmiany są widoczne również w sferze programowej. Po przekształceniach organizacyjnych krakowskie placówki MONARU działają jednak bez zakłóceń i wciąż przyjmują nowych pacjentów.

Mariusz Kajda, nowy kierownik ośrodka, zapowiada położenie większego nacisku na aktywizację pacjentów, która ma zaowocować lepszym przygotowaniem ich do funkcjonowania w społeczeństwie po zakończeniu terapii. Kadrę placówki zasilił niedawno nowozatrudniony psycholog kliniczny. Indywidualna praca z pacjentami z jednej strony, z drugiej zaś większe niż dotychczas otwarcie się ośrodka na inicjatywy służące readaptacji społecznej – to kierunki, które będą równolegle rozwijane w działaniach terapeutycznych.
Krakowski ośrodek pod nowym kierownictwem przechodzi też potrzebny od dawna remont. – Wszystko oczywiście w ramach możliwości finansowych. Zaczęliśmy od dachu i wymiany okien, powstanie też nowa sala terapeutyczna – wyjaśnia Mariusz Kajda.
Ośrodek przy ul. Suchy Jar jest jedną z czterech krakowskich placówek MONARU. Pozostałe to działający po sąsiedzku ośrodek detoksykacyjny, Dom Gwan przy ul. Nadbrzezie oraz poradnia profilaktyki i terapii uzależnień przy ul. Św. Katarzyny. Wszystkie prowadzą swą działalność bez zmian, mimo likwidacji zarządzającej nimi struktury, jaką było Centrum Terapii Narkomanów. Podobnie jak poradnia w Nowym Sączu i dom dla samotnych matek z dziećmi w Tuchowie – które również formalnie podlegały CTN.