Aktualności

Książka Doroty Bazuń już w naszej czytelni

Choć autorka zastrzega we wstępie, że „MONAR. Fenomen ruchu społecznego” nie jest całościową monografią, trudno byłoby znaleźć pracę w równie wyczerpujący sposób prezentującą działalność stowarzyszenia i ewolucję, jaką przeszedł MONAR w ciągu 30 lat.

Autorka publikacji sygnowanej przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła szeroką panoramę monarowskich inicjatyw w unikalny sposób. Posługując się naukowym aparatem pojęć zdołała bowiem uchwycić i opisać to, co w przypadku MONARU wymyka się precyzyjnym definicjom: jego spontaniczność, gotowość do odpowiadania na pojawiające się w życiu społecznym wyzwania, wewnętrzną różnorodność. Z drugiej strony czytelnik znajdzie w książce usystematyzowany, złożony obraz organizacji profesjonalizującej się na przestrzeni lat, formalizującej swoje działania.
Książka Doroty Bazuń to także spojrzenie na dzieło Marka Kotańskiego, swoiste studium modelu przywództwa, jaki reprezentował charyzmatyczny założyciel i lider MONARU. Poświęcone mu fragmenty, przedstawiające działalność Kotańskiego na tle kolejnych rozdziałów najnowszej historii Polski, to prawdziwie pasjonująca lektura.
Trudno nie zgodzić się z prof. dr. hab. Wojciechem Modzelewskim, który w recenzji pracy napisał m.in.: „zaprezentowana charakterystyka Monaru (…) cechuje się wnikliwością, ukazując trafnie takie szczegółowe cechy, jak spontaniczność i niekonwencjonalność, nowatorstwo, wspólnotowość, „inność” i apolityczność w znaczeniu nieuczestniczenia w szeroko rozumianej strukturze władzy państwowej.” Pozostaje tylko wyrazić nadzieję na rychłe wznowienie książki, gdyż nakład wydanej w ubiegłym roku publikacji wyczerpał się błyskawicznie i obecnie dostępna jest ona tylko w bibliotekach. W wersji elektronicznej (za której udostępnienie dziękujemy autorce) można ją natomiast pobrać z naszej strony internetowej, gdzie została zamieszczona w dziale Czytelnia. Można też skorzystać z poniższego linka:
Pobierz
Dorota Bazuń, „MONAR. Fenomen ruchu społecznego”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.