Aktualności

Księżycowy Cross

Zapraszamy wszystkich miłośników biegania, oraz osoby lubiące w niestandardowy sposób spędzać czas wolny, na IV Ogólnopolski Bieg „KSIĘŻYCOWY CROSS”: http://ksiezycowycross.pl/

* Impreza odbędzie się 27 stycznia 2018 r. (sobota) na terenie miasta Ozorków i Lasu Grotnickiego.

* Zapisy: http://ksiezycowycross.pl/zapisy/

* Start biegu nastąpi o zachodzie słońca (około godziny 16:19) z terenu boiska szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. ś. Jana Pawła II w Ozorkowie (ul. Lotnicza 1a – na tyłach budynku Centrum Sportu i Rekreacji Wodnik). Meta biegu w miejscu startu.

Trasę uczestnik może pokonać biegiem, marszobiegiem, marszem lub techniką nordic walking. Wszystkich startujących obowiązuje zasada fair play.

Uczestnikiem imprezy może być każda pełnoletnia osoba, która wypełniła formularz zgłoszenia udziału, uiściła opłatę startową oraz posiada aktualne badania lekarskie (lub podpisze stosowne oświadczenie podczas weryfikacji w biurze zawodów.

Każda osoba uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność. W imprezie mogą wystartować osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna pisemnej zgody (formularz do pobrania ze strony: http://ksiezycowycross.pl/zapisy/ ) oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA (trasa w większości nie będzie oświetlona) KAŻDY UCZESTNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO POSIADANIA LATARKI CZOŁOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ SKUTECZNE OŚWIETLENIE TRASY W TRAKCIE CAŁEGO BIEGU.

Regulamin: http://ksiezycowycross.pl/regulamin/

księżycowy cross