Aktualności

Kwietniowy Parlament Pacjentów

W dniach 01-02 kwietnia 2016r odbyły się obrady Parlamentu Pacjentów MONARU. Tym razem 43 przedstawicieli ośrodków z całej Polski po raz pierwszy spotkało się w Ośrodku Rehabilitacyjno- Readaptacyjnym w Zaczerlanach. W spotkaniu udział wzięli również: Andrzej Wilecki – Rzecznik Praw Osób Uzależnionych, Dominika Jagielska – Grzybek – Terapeuta Ośrodka w Zaczerlanach oraz Sandra Korpal – reprezentująca Zespół ds. Kontaktów z Mediami i Promocji Stowarzyszenia MONAR.

Uczestników przywitał i tym samym otworzył obrady – Prezes Parlamentu Adam Czechowski.

Podczas spotkania dyskutowano o celach oraz działalności Parlamentu. Zwracano szczególnie uwagę na aspekty takie jak aktywność, rozwój oraz integrację między placówkami.
Następnie zachęcano uczestników do realizowania własnych przedsięwzięć i tym samym zgłaszania się po wsparcie do „Fundacji na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej MONAR”, który ma odpowiadać na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia MONAR kończących terapię i szukających swego miejsca na rynku pracy. Wywołało to żywą dyskusję, podczas której zastanawiano się również nad sposobami aktywizacji beneficjentów placówek MONAR-MARKOT.
W dalszej części spotkania omówiono zbliżające się ważne wydarzenie: 20-lecie ustanowienia przez Marka Kotańskiego Dnia Ludzi Bezdomnych, a także imprezy sportowe i kulturalne, w których udział mają wziąć podopieczni ośrodków MONARU: Cross Straceńców w Głogowie (http://www.crossstracencow.pl/), Spartakiadę oraz Slot Art Festival (http://slot.art.pl/pl/).

Na koniec pożegnano trzech parlamentarzystów Mateusz Siewierski Michał Leśniak oraz Paweł Tur, którzy z racji ukończenia swoich terapii oraz nowych obowiązków nie byli by w stanie dalej uczestniczyć w spotkaniach i działaniach Parlamentu.

Mateuszowi, Michałowi i Pawłowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!

Screenshot_9