Aktualności

Lech Gąsiorowski w Radzie Pożytku Publicznego w Pile

Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Piły z dnia 04. 05.2015 – Lech Gąsiorowski, kierownik Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, został powołany do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako jeden z przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem rady jest opiniowanie strategii, projektów uchwał i decyzji dotyczących sfery pożytku publicznego. Serdecznie Gratulujemy!