Aktualności

W Lecie z Radiem o tym jak mądrze pomagać

Robert Zieliński, dyrektor warszawskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, był 27 września gościem popularnej audycji emitowanej w radiowej Jedynce. Czy pomagać, a jeśli tak to w jaki sposób, osobom proszącym na ulicy o wsparcie finansowe – na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź prowadzący audycję, słuchacze i goście.

Zdaniem Roberta Zielińskiego nie sposób na pierwszy rzut oka ocenić, czy osoba prosząca o datki naprawdę znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Na pytanie „czy warto dawać” nie ma więc jednej prostej odpowiedzi. Każdy z nas, postawiony przed takim dylematem, musi rozważyć sprawę we własnym sumieniu.
Dyrektor CPB podkreślił, że wobec ogromnej skali zjawisk, jakimi są w obecnych czasach ubóstwo i bezdomność, szczególnie ważne jest dotarcie z fachową pomocą do ludzi najbardziej jej potrzebujących.
– Temu właśnie służy praca streetworkerów MONARU, którzy trafiają do miejsc zamieszkanych przez bezdomnych, sprawdzają jakiej pomocy ci ludzie potrzebują i kierują ich do odpowiednich placówek. Osoby bezdomne nie zawsze chcą z pomocy skorzystać, ale w wielu przypadkach udaje się do tego doprowadzić – tłumaczył.
Drugim gościem audycji był ks. Rafał Markowski. Rozmówcy zgodzili się, że pomagać należy, zawsze trzeba jednak indywidualnie dostosować formę pomocy do potrzeb konkretnej osoby.