Aktualności

Lipcowy Parlament Pacjentów

23.07.2016 przedstawiciele placówek MONAR oraz MONAR – MARKOT z całej Polski, spotkali się w Sokolnikach, by przedyskutować i  zaplanować dalsze działania związane z ważnymi wydarzeniami w Stowarzyszeniu, a także by wybrać nowych przedstawicieli Parlamentu Pacjentów.  W wydarzeniu uczestniczyli również:  Andrzej Wilecki – Rzecznik Praw Osób Uzależnionych Stowarzyszenia MONAR, Kierownik Ośrodka MONAR w Zaczerlanach oraz Sandra Korpal – reprezentująca Zespół ds. Kontaktów z Mediami i Promocji Stowarzyszenia MONAR.  Tym razem trudu organizacji spotkania  podjął się Ośrodek MONAR w Sokolnikach.

Tradycyjnie obrady otworzył i przywitał wszystkich obecnych, Prezes Parlamentu – Adam Czechowski.
Beneficjenci z: Gaudynek , Matarnii, Głoskowa, Makonda, Zbicka, Graczy, Różnowic (33 i 34), Lipianki, Krakowa – Suchego Jaru, Kęblin , Markotu – Piły omówili i zaplanowali działanie związane z przyszłymi większymi wydarzeniami Stowarzyszenia MONAR. Mowa była przede wszystkim o Spartakiadzie – I Olimpiadzie Sportowej zorganizowanej przez MONAR dla wszystkich polskich społeczności terapeutycznych oraz o udziale Stowarzyszenia w Światowych Dniach Młodzieży.  Bardzo istotnym punktem obrad były wybory części nowych władz Parlamentu. Obecni w głosowaniu wybrali nowego Wice Prezesa Parlamentu, a także Sekretarza i jego zastępcę.
Nowym Sekretarzem – zdobywszy największą ilość głosów został Piotr Kuriata, a jego zastępcą Grzegorz Łobuszewski, natomiast Wice Prezesem Parlamentu została Kamila Dzięcioł.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!

Kolejne obrady Parlamentu odbędą się 10.09.2016 na Spartakiadzie w Konopiskach nad zalewem, pod Częstochową.

parlament-pacjentow