Aktualności

Łódzkie. Marszałek dziękuje placówkom MONARU

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi obchodziło 28 marca 15-lecie swojej działalności. Jubileusz był okazją do uhonorowania instytucji współpracujących na co dzień z RCPS. Z rąk marszałka województwa łódzkiego podziękowania odebrały m.in. przedstawicielki ośrodków MONARU.

Marszałek Witold Stępień podziękował ośrodkom leczenia, terapii i rehabilitacji uzależnień w Kęblinach i Sokolnikach oraz poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień w Łodzi za profesjonalny i aktywny udział w kształtowaniu i realizacji polityki społecznej województwa łódzkiego oraz wspieranie na przestrzeni 15 lat działalności Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Pamiątkowe dyplomy wręczono partnerom RCPS podczas konferencji „Aktywna polityka społeczna w województwie łódzkim”.

Ośrodek w Kęblinach działa od 1987 r. Podobnie jak inne tego typu placówki prowadzone przez MONAR, realizuje program terapeutyczny dla osób uzależnionych oparty na metodzie społeczności terapeutycznej. Posiada 50 miejsc, w ubiegłym roku leczyło się tutaj ponad 150 osób. Nieco mniejszy jest ośrodek w Sokolnikach (36 miejsc), z którego pomocy skorzystało w 2013 r. 115 osób. Podczas konferencji obie placówki były reprezentowane przez ich kierowniczki – Małgorzatę Siomę i Małgorzatę Rudnicką.