Aktualności

Łódzkie. Nagrodzony za przeciwdziałanie bezdomności

Działalność Marka Popieleckiego, dyrektora Bełchatowskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT, została wyróżniona przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej tytułem Dobra Praktyka Aktywnych Form Pomocy 2011. Ministerstwo przyznało wyróżnienia podmiotom i osobom indywidualnym, specjalizującym się w różnych dziedzinach aktywnej pomocy.

Marek Popielecki otrzymał wyróżnienie za dokonania w obszarze aktywnego przeciwdziałania bezdomności. Kieruje największym ośrodkiem dla osób bezdomnych w województwie łódzkim. Opracował indywidualny program motywujący osoby bezdomne do powrotu do społeczeństwa, wdrażany w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Stąporkowie (świętokrzyskie). Był też związany z dwoma innymi placówkami MONARU – domami dla bezdomnych matek w Laskach i Tuchowie (pierwszą z tych placówek odbudował). W bełchatowskim Centrum Pomocy Bliźniemu wdraża nowoczesne metody aktywizacji zawodowej osób bezdomnych.
– Nawiązaliśmy współpracę z firmami doradztwa personalnego i agencjami pracy tymczasowej. Osiągamy dobre wyniki, jeśli chodzi o wychodzenie z bezdomności, ale to także zasługa miejsca, w którym znajduje się nasz ośrodek. Tutejszy rynek pracy stwarza możliwości, na które nie mogą liczyć mieszkańcy ośrodków w małych miejscowościach – wyjaśnia skromnie wyróżniony dyrektor BCPB.