Aktualności

Marek Grondas pełnomocnikiem ds. leczenia

Zarząd Główny Stowarzyszenia MONAR powołał Marka Grondasa na stanowisko pełnomocnika ds. leczenia, terapii i rehabilitacji. Będzie on odpowiedzialny m.in. za kreowanie polityki stowarzyszenia w zakresie leczenia uzależnień, rozwój systemu lecznictwa, integrację środowiska terapeutów i reprezentowanie go w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, w tym NFZ.

Marek Grondas jest certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, od 2007 r. kieruje Poradnią Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Łodzi. W latach 2000-2007 pracował jako terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży MONAR w Łodzi, a od 2009 r. przewodniczy Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR.

Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi (praca z uzależnieniami) i na Uniwersytecie Łódzkim (metodyka i superwizja pracy socjalnej). Jest autorem ok. 50 publikacji z zakresu pracy wychowawczej i edukacji obywatelskiej.