Aktualności

Markot w Kędzierzynie Koźlu z dofinansowaniem Wojewody Opolskiego

Stowarzyszenie Monar Schronisko Dla Osób Bezdomnych Markot w Kędzierzynie Koźlu uzyskało dofinansowanie w w wysokości 20500 zł ze środków Wojewody Opolskiego na realizację projektu „Drogowskaz do Domu edycja 2021” w związku z realizacją Programu  współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2017 – 2021, Edycja 2021. Program będzie realizowany na terenie Placówki Stowarzyszenia Monar. W działaniach ujęto dofinansowanie placówki między innymi na opał czy bieżące wydatki a także realizację zajęć z podopiecznymi placówki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i podnoszenia kompetencji społecznych.