Aktualności

Materiały Komisji Etyki do pobrania

W imieniu Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR powołanej w grudniu 2013 roku, w składzie: członkowie: Anna Dolecka i Barbara Tokarska, oraz Adam Nyk przewodniczący, zachęcam wszystkich Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili, do zapoznania się z Kodeksem Etyki Terapeuty Uzależnień wprowadzonym w życie Zarządzeniem Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii nr 8/2007 z dnia 14 września 2007 roku (zmienione Zarządzeniem nr 12/2012 z dnia 11 maja 2012 roku) dostępnym na stronie www.kodeksetyki.pl. Mamy nadzieję, że skłoni to Państwa do podpisania Oświadczenia w sprawie zgody na umieszczenie danych osobowych na liście terapeutów przestrzegających zasad Kodeksu Etyki Terapeuty Uzależnień.

Jednocześnie przypominamy Państwu, iż na Zjeździe Statutowym W 2012 roku przyjęty został nasz wewnętrzny dokument – Kodeks Etyki Stowarzyszenia MONAR. Propagowanie Kodeksu Etyki wydaje się nam niezwykle istotne z punktu widzenia jakości udzielanych świadczeń w zakresie pomocy osobom z problemem narkotykowym, gdzie dobro pacjenta powinno stanowić cel nadrzędny każdego terapeuty. Informujemy także o możliwości przesyłania do Komisji Etyki zgłoszeń dotyczących sytuacji, w których zachodzi podejrzenie naruszenia zasad etycznych obowiązujących w Stowarzyszeniu MONAR.

Serdecznie dziękujemy za Wasze zaufanie.

Przewodniczący Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR

Adam Nyk

anyk@wp.pl

Do pobrania:

Regulamin pracy Komisji Etyki Stowarzyszenia MONAR

Kodeks etyki członka Stowarzyszenia MONAR