Aktualności

Mazowieckie. Szkolenia dla kierowników placówek

Rozpoczęły się zajęcia teoretyczno-warsztatowe dla kierowników ośrodków Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT. Podczas trzydniowych spotkań szkoleniowych, a także staży, ich uczestnicy będą doskonalić swoje kompetencje w wielu dziedzinach.

Cykl szkoleń podnoszących kompetencje kadry zarządzającej placówkami, zorganizowany pod hasłem „Podstawy profesjonalnej pomocy osobom wykluczonym społecznie – ABC pomagania”, obejmie 120 godzin zajęć dydaktycznych i 80 godzin zajęć praktycznych (staż w placówce terapeutycznej). W programie znajdą się m.in. takie zagadnienia jak diagnoza problemowa w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, praca z ofiarami przemocy, czy dialog motywujący jako skuteczny sposób pomagania.

– Celem szkoleń jest kształcenie wśród kadry umiejętności wspierania podopiecznych placówek, osób wykluczonych społecznie, w podejmowaniu przez nich aktywności ukierunkowanej na wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Będziemy też kładli nacisk na umiejętność budowania wspólnoty w placówce i pracę metodą społeczności terapeutycznej – wyjaśnia Teresa Sierawska, pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR.

Pierwsze zajęcia odbyły się w dniach 26-28 września w warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej oraz w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych w Bobrowcu pod Piasecznem. Kolejne będą organizowane w postaci comiesięcznych trzydniowych zjazdów, a na początku przyszłego roku kierownicy placówek odbędą też staże. Cały cykl szkoleniowy potrwa do maja 2014 r.