Aktualności

Medal Kazimierza Wielkiego dla poradni MONARU

Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Bydgoszczy działa od 30 lat i była pierwszą tego typu placówką w regionie. Została wyróżniona Medalem Kazimierza Wielkiego, przyznawanym przez Radę Miasta Bydgoszczy za szczególne zasługi dla miasta.

Wręczenie medali odbyło się podczas uroczystej sesji Rady Miasta, zorganizowanej w środę, 22 kwietnia, z okazji 669. rocznicy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego praw miejskich Bydgoszczy. Poradnia MONARU była jednym ze zbiorowych laureatów medalu odznaczonych w tym roku.

Na przestrzeni 30-lecia poradnia MONARU w Bydgoszczy kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Obecnie działa przy ul. Bohaterów Kragujewca, a w swojej ofercie ma m.in. poradnictwo dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.

Screenshot_148