Aktualności

Międzynarodowe spotkanie na temat oferty dla młodzieży

W chorwackim Zagrzebiu odbyła się w dniach 13-22 października konferencja „4 elements for 4 corners of Europe”. Działacze organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z czterech krajów Europy wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat zagospodarowania czasu młodzieży zagrożonej problemem defaworyzacji.

Rozmawiano m.in. o tym jak wykorzystać pasje młodych ludzi w biznesie i w jaki sposób zachęcić młodzież do rozwijania umiejętności. Stowarzyszenie MONAR reprezentował Jan Władoń, który przedstawił uczestnikom konferencji z innych krajów działania profilaktyczne prowadzone przez nasze stowarzyszenie. Przedstawiciel MONARU opowiedział o pracy z młodymi artystami z blokowisk, o tym jak wielkie zmiany wniosła w ich życiu dobrze ukierunkowana pasja i świadomość otaczających ich zagrożeń.

W spotkaniu brali udział reprezentanci Polski, Chorwacji, Węgier oraz Estonii, do Zagrzebia przyjechali na zaproszenie organizacji Urban youth Zagreb. Konferencja była finansowana ze środków programu Erasmus+.

Screenshot_247  Screenshot_248  Screenshot_249