Aktualności

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Problemem osób uzależnionych jest nie tylko powrót do zdrowia, ale powrót do społeczeństwa jako samodzielnych i niezależnych ludzi tworzących więzi i wartości istotne społecznie. Musimy wspierać readaptację zawodową i motywować do osiągania nowych celów. Leczenie niech pozostanie epizodem, najważniejsze jest dalsze udane życie i ustabilizowanie się w swoich środowiskach. MONAR wierzy w ludzi! 26 czerwca jest Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Narkomanii.

Kiedy 36 lat temu grupa uzależnionych z podwarszawskiego szpitala psychiatrycznego postanowiła opuścić placówkę, zamieszkać razem i wspólnie pokonać nałóg narkotyczny nikt nie przypuszczał nawet, że będzie to początek zupełnie unikalnej w warunkach polskich, metody leczenia osób uzależnionych i początek jednej z największych organizacji pomocowych w Polsce i w Europie.

W 1978 roku Marek Kotański jako młody psycholog wraz z grupą pracowników i podopiecznych szpitala w Garwolinie, przeniósł się do Głoskowa – wiejskiego dworku, w którym rozpoczęła się historia MONARU, a sam Marek Kotański stał się duchowym przywódcą i liderem tej pierwszej wspólnoty terapeutycznej narkomanów. Proponował im, aby wspólnie „powalczyli” o własne życie i własną przyszłość. Opierając się częściowo na intuicji częściowo na skąpych wówczas informacjach z Zachodu, powstała koncepcja, która dzisiaj jest bliska klasycznemu podejściu do leczenia osób uzależnionych.

MONAR dzisiaj to profesjonalny, wieloaspektowy system przeciwdziałania narkomanii – od profilaktyki uniwersalnej poprzez programy pierwszego kontaktu ( uliczne, środowiskowe) specjalistyczne poradnictwo, terapię i rehabilitację, aż do readaptacji społecznej i zawodowej oraz redukcji szkód. Dowodem są efekty mierzone liczbą osób trwale zaleczonych, które w MONARZE sięgają prawie 15.000 osób. W ewolucji organizacji ważne jest, że nie zaczęła się ona od metody, bo nie było żadnych polskich rozwiązań problemu narkomanii, żadnych konkretnych wzorców pomocy osobom uzależnionym z Zachodu. MONAR zaczął się od wartości. Od uniwersalnych prawd dających ludziom nadzieję. Wiarę w MONAR i własne „zmartwychwstanie” nieśli ludzie, którzy pokonali swoje uzależnienia i wracali do życia. To oni najczęściej podejmowali wyzwanie tworzenia kolejnych domów dla potrzebujących, określając jasno wartości.

MONAR prowadzi dzisiaj w całym kraju 128 placówek w tym : Punkty konsultacyjne, Poradnie Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodki Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Placówki Detoksykacyjne, Stacjonarne Ośrodki Rehabilitacyjne, Hostele Postrehabilitacyjne. W ostatnim czasie programy unijne pozwoliły Stowarzyszeniu na rozszerzenie działalności w zakresie reaktywizacji społecznej i zawodowej podopiecznych, a ekonomia społeczna stała się perspektywą wspieranie projektów społecznych związanych z powrotem podopiecznych MONARU na rynek pracy.

Wszystkim zaangażowanym w pracę społeczną i terapeutyczną, życzymy pozytywnej energii, uśmiechu naszych podopiecznych i dumy z najpiękniejszego zawodu świata, w którego centrum stoi człowiek z całym swoim ogromnym potencjałem miłości jaki można odnowić, obudzić i przekazać innym potrzebującym.

Screenshot_115  Screenshot_117