Wydarzenia

Młodzi bezrobotni doświadczający ubóstwa a rynek pracy – 10 maja PK EAPN i Monar spotkają się w Hotelu Ibis Warszawa -Stare Miasto

W najbliższą środę tj.10 maja, dzięki uprzejmości Hotelu Ibis Warszawa – Stare Miasto (ul. Muranowska 2) odbędzie się spotkanie, organizowane przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (PK EAPN) wraz ze Stowarzyszeniem MONAR w ramach projektu finansowanego ze środków EAPN Europa. Celem projektu jest wypracowanie rekomendacji rozwiązań bieżących problemów osób najuboższych.

Głównymi zadaniami Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, którego Stowarzyszenie MONAR jest członkiem, są m.in. monitorowanie i recenzowanie działań zadań państwa w sferze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz współkształtowanie polityki społecznej w tym zakresie na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. EAPN Polska nawiązuje współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie pomocy społecznej, edukacji i zatrudnienia. Stawia sobie również za zadanie gromadzenie i organizowanie podmiotów działających na polu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza przez tworzenie lokalnych, regionalnych i międzynarodowych sieci współdziałania organizacji społecznych i samorządowych.

W ramach projektu jest organizowana seria spotkań, podczas których w gronie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, specjalistów z zakresu pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, naukowców i przedstawicieli administracji publicznej. Na spotkanie zaprosiliśmy 15 osób z różnych środowisk. W wyniku dyskusji powstanie stanowisko wraz z rekomendacjami.

Spotkanie dotyczyć będzie osób młodych: ubogich, zagrożonych lub doświadczających bezdomności w procesie wchodzenia na rynek pracy. Moderatorem spotkania będzie dr hab. Ewa Giermanowska z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.