Aktualności

Młodzi zbuntowani wybierają życie bez narkotyków

W Łęcznej (woj. lubelskie) rozstrzygnięty został propagujący profilaktykę uzależnień konkurs plastyczny pod hasłem „My – młodzi zbuntowani – wybieramy życie bez narkotyków”. Jednym z jego współorganizatorów była miejscowa Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR.

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbyły się 28 maja w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (Filia nr 3 przy ul. Jaśminowej) w Łęcznej. Biblioteka wraz z naszą poradnią zorganizowała konkurs, przy współpracy Rady Osiedla Bobrowniki i Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu łęczyńskiego. Jury, dokonując oceny 45 nadesłanych prac, brało pod uwagę ich zgodność tematyczną z hasłem i regulaminem konkursu oraz oryginalność wykonania i pomysłowość autorów.

Komisja konkursowa zdecydowała o następującym podziale nagród:

I miejsce – Patrycja Jaroszek, Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
II miejsce – Natalia Zoch, Gimnazjum nr 1 w Łęcznej
III miejsce – Katarzyna Dziewulska, Gimnazjum Podgłębokie.

Ponadto jury przyznało wyróżnienia Angelice Steć i Aleksandrze Jusińskiej z Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Gratulujemy!