Aktualności

Mocny głos w sprawie bezdomności

Trzynaście organizacji pozarządowych postanowiło powołać Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Wśród założycieli Federacji jest MONAR, a jej prezesem została wybrana Teresa Sierawska reprezentująca nasze stowarzyszenie.

Spotkanie założycielskie odbyło się 7 czerwca w Łodzi, obecnie trwają procedury związane z wpisaniem Federacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Organizacje członkowskie chcą, aby Federacja stała się platformą współpracy podmiotów trzeciego sektora i instytucji publicznych zajmujących się bezdomnością i wykluczeniem mieszkaniowym.

– Bezdomność to trudny i bardzo ważny problem społeczny. Niestety, głośno o tym jest głównie zimą, podczas gdy na uwagę zasługuje przez cały rok. Chcemy, aby Federacja była mocnym, słyszalnym głosem w tej sprawie, aby nie tylko upominała się o rozwiązania służące ograniczaniu zjawiska bezdomności, ale także włączała do dyskusji na ten temat również osoby bezdomne. Myślę, że doświadczenia MONARU w zakresie pomocy osobom wykluczonym społecznie będą bardzo pomocne w realizacji zadań, jakie stawia przed sobą Federacja – podkreśla Teresa Sierawska.

Celem Federacji ma być zapobieganie i łagodzenie skutków ubóstwa i wykluczenia społecznego osób zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności, poprzez stymulowanie i wspieranie współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w pomoc osobom bezdomnym w Polsce oraz wpływanie na politykę społeczną w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności.

Założycielom Federacji zależy na tym, aby do ich inicjatywy przyłączały się kolejne organizacje – nie tylko te bezpośrednio pomagające osobom bezdomnym, prowadzące schroniska, noclegownie, jadłodajnie, czy placówki o podobnym profilu, ale także te zajmujące się szeroko pojętą profilaktyką, np. pracą z rodzinami zagrożonymi różnymi formami wykluczenia. Wśród organizacji założycielskich znalazły się: Caritas Diecezji Kieleckiej, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Zarząd Główny, Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenie MONAR, Fundacja Chrześcijańska Adullam, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz, Sieć Współpracy Barka, Caritas Archidiecezji Białostockiej, Caritas Diecezji Włocławskiej, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Caritas Diecezji Szczecińskiej oraz Akcja Humanitarna Życie. Wkrótce ma powstać strona internetowa Federacji, informująca o jej działaniach.