Aktualności

Model Działań Systemowych pomoże świetlicom środowiskowym

NZOZ MONAR w Łodzi z filią w Ozorkowie realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Chodzi o zapewnienie nastolatkom oferty obejmującej nie tylko spędzanie wolnego czasu, ale i pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i poszukiwaniu pracy.

– Chcemy dotrzeć do ludzi, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą na poziomie lokalnym, w różnych świetlicach, małych klubach w niewielkich miejscowościach i przekonać ich do korzystania z metody, którą opracował nasz zespół – wyjaśnia Aleksandra Kubiak, odpowiedzialna za promocję projektu.
Potrzeba spójnych działań
Istotą Modelu Działań Systemowych jest zintegrowanie oddziaływań różnych podmiotów (np. pracowników socjalnych, kuratorów, szkoły). Z badań przeprowadzonych w województwie łódzkim wynika, że szczególnie potrzebna jest wszechstronna oferta dla dorastającej młodzieży, w tym dla nastolatków sprawiających problemy wychowawcze.
Stosowane dotychczas formy pomocy młodzieży nie tworzą spójnego systemu. Problemy z nauką to sprawa szkoły i kuratora, zachowaniami kryminalnymi zajmuje się policja, bieda i ubóstwo to obszar działań pomocy społecznej, bezrobociu mają przeciwdziałać urzędy pracy, a spędzanie czasu wolnego zależy od oferty ośrodków kultury. Powszechne są sytuacje, że służby pomocowe działają niezależnie od siebie, nie współpracują, a nawet nie znają swoich oddziaływań podejmowanych wobec tych samych klientów. Dlatego realizatorzy projektu postanowili zaproponować inny model pracy z młodzieżą w środowisku. MDS koncentruje się na pracy z grupą wiekową 15-20 lat, co pozwala na wczesną interwencję i wpływ na kształtowanie się systemu wartości młodego człowieka.
W klubie atrakcyjnie i bezpiecznie
Trzonem modelu jest program korekcyjny dla młodzieży oparty na założeniach metody społeczności korekcyjnej, realizowany w „klubie młodzieżowym” – atrakcyjnym miejscu spotkań i oddziaływań zorganizowanym w świetlicy środowiskowej. Metoda społeczności korekcyjnej polega na pracy w niewielkiej grupie, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i otwartej komunikacji, samorządności i grupowej odpowiedzialności za rozwój wszystkich uczestników oraz stanowczym przestrzeganiu zasad.
Klub ma być również miejscem aktywizującym i integrującym społeczność lokalną poprzez liczne działania (spotkania, warsztaty dla rodziców, grupy wsparcia, imprezy). MDS zakłada też opracowanie standardów współpracy z przedsiębiorcami w celu umożliwienia młodym ludziom płynnego wejścia na rynek pracy.

Więcej na stronie projektu
Screenshot_22