Aktualności

„Moim wielkim marzeniem było stworzenie uczciwego systemu działań z ludźmi, którzy zgubili się kiedyś, lub których zgubiono w życiu”.

19 sierpnia – XIX rocznica śmierci Marka Kotańskiego

Marek Kotański (1942 – 2002) – psycholog, terapeuta, twórca i lider MONARU – ruchu społecznego, a następnie stowar­zyszenia, pomagającego osobom uzależnionym, chorym, bezdomnym. Społecznik wyznaczający nowe kierunki w przeciwdziałaniu najbardziej palącym problemom społecznym.

Pod koniec lat 70. zapoczątkował w Polsce leczenie narkoma­nii metodą społeczności terapeutycznej, opierającej się na pełnej abstynencji pacjentów i ich pracy nad sobą. Organizował kampanie społeczne i koncerty promujące wśród młodzieży życie wolne od uzależnień.

W latach 90. przełamując lęk dużej części społeczeństwa przed HIV/AIDS otwierał ośrodki dla nosicieli wirusa i nawoływał do solidarności z chorymi. Wokół swych idei potrafił zgromadzić autorytety świata polityki, kultury i sztuki – ludzi, którzy wspierali jego działania, pomagali w organi­zowaniu charytatywnych przedsięwzięć, spektakularnych imprez profilaktycznych i w codziennej misji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W ramach utworzonego przez siebie Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT otwierał ośrodki, w których dach nad głową, opiekę medyczną i możliwość resocjalizacji znajdowali bezdomni, alkoholicy, byli więźniowie. Za swoją działalność był doceniany i wyróżniany licznymi odznaczenia­mi, przede wszystkim jednak zaskarbił sobie wdzięczność tysięcy ludzi, którzy dzięki stworzonemu przez niego system­owi pomocy mogli pokonać życiowe trudności i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Zmarł 19 sierpnia 2002 r. w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym.

(fot. Archiwum prywatne Wandy Kotańskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/

Lata 80-te (Fot. arch. prywatne Wandy Kotańskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/

Czasy studenckie (fot. Archiwum prywatne Wandy Kotańskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/

Kotański – czasy liceum (fot. Archiwum prywatne Ewy Bełdowskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/

(fot. Archiwum prywatne Ewy Bełdowskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/

(fot. Archiwum prywatne Ewy Bełdowskiej)

Źródło: https://tygodnik.tvp.pl/