Aktualności

Mój dom bez przemocy

W Domu Samotnej Matki w Zgorzelcu przebywa dziewiętnaścioro dzieci i siedem kobiet. Trafiły tu z powodu bezdomności i przemocy domowej. Podopieczne odzyskują równowagę psychiczną, są włączane do codziennego życia, uczą się samodzielności.

Głównym celem jest powrót do społeczeństwa i wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Nie jesteśmy obojętni wobec żadnej kobiety z dzieckiem, nigdy nie odmawiamy pomocy. Podopieczne kieruje zazwyczaj do placówki Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak każda pukająca do naszych drzwi kobieta z dziećmi zostanie przyjęta – deklaruje kierowniczka Domu Samotnej Matki Marta Filipowska. W takiej sytuacji kobieta i jej dzieci nie tylko zyskują dach nad głową, ale również uruchamiane są możliwości świadczenia pomoc prawnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Monarowskie domy funkcjonują na zasadzie rodziny, panuje tu ciepła atmosfera, a matki angażowane są w drobne prace na rzecz domu. Kobiety są aktywizowane także poprzez samodzielne zapisywanie dzieci do przedszkoli i szkół oraz dbanie o rozwój swoich pociech. Podstawą pomocy jest podpisany przez podopieczne kontrakt na 11 miesięczny pobyt w placówce. W tym czasie kobiety aktywnie współpracują na rzecz zmiany swojego życia i samodzielności. Placówka szczególnie stara się o przywracanie właściwych więzi między dziećmi a ich matkami, dbamy o rozwój najmłodszych, którzy często nie zaznały w życiu bezpieczeństwa i rodzinnej atmosfery.

Z inicjatywy Domu Samotnej Matki w Zgorzelcu powstała świetlica do spędzania wolnego czasu przez dzieci w związku z realizacją projektu „Mój Dom Bez Przemocy” Projekt Stowarzyszenia MONAR jest finansowany ze środków norweskich w ramach Funduszu Małych Grantów i ma bardzo ambitne cele. Bezpośrednio chodzi o pomoc psychologiczną dla matek – mieszkanek domu, poprawę zaplecza materialnego w przełamywaniu kryzysu kobiet uciekających od przemocy. W szerszej perspektywie projekt dotyczy budowania partnerstwa instytucji świadczących pomoc samotnym rodzicom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Ważne jest też zwrócenie uwagi na problem bezdomności dzieci i wypracowanie takich rozwiązań, które będą przydatne w lepszym funkcjonowaniu domów samotnej matki.

link do projektu:

http://www.dombezprzemocy.monar.org/