Aktualności

Moje dziecko jest najważniejsze

Stowarzyszenie MONAR dzięki dotacji THE VELUX FUNDATIONS przyznanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę realizuje drugi już projekt dla kadry oraz podopiecznych Domów dla Samotnych Matek z Dziećmi – MARKOT.
Głównymi celami projektu są: wsparcie matek przebywających w Domach dla Samotnych Matek z Dziećmi  prowadzonych przez Stowarzyszenie MONAR w zakresie opieki nad  dziećmi, które przeżyły kryzys i były ofiarami lub świadkami przemocy oraz wzmocnienie kompetencji pracowników z 11 placówek Stowarzyszenia MONAR.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowane następujące warsztaty dla mam: „Pozytywne rodzicielstwo”, „Dziecko ofiara przemocy – postępowanie wychowawcze” oraz „Wspólne spędzanie czasu – czynnik profilaktyczny” oraz konsultacje z psychologiem dziecięcym. Ponadto przewidziane jest również szkolenie dla pracowników placówek na temat radzenia sobie z przypadkami wykorzystania seksualnego dzieci.
Beneficjentami inicjatywy zostało 26 matek oraz minimum 26 dzieci, które przebywają w DSMzD w Tuchowie, Zopowy i Policach.„Moje dziecko jest najważniejsze ‘’jest kontynuacją  i modyfikacją działań, które odbyły się w poprzednim roku, dzięki grantowi otrzymanemu z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dla trzech innych Domów Samotnej Matki.

Spodziewamy się, że wyżej wymienione działania  przyczynią się do poprawy sytuacji dzieci, w tym budowania poczucia bezpieczeństwa i dobrej relacji z matką.

„Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę”

fdds_logo