Aktualności

MONAR dla Ukrainy

W związku z sytuacją na Ukrainie Stowarzyszenie MONAR deklaruje gotowość przyjęcia w swoich ośrodkach na terenie województw lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego 100 osób i zapewnienia im pełnego zabezpieczenia socjalnego w postaci noclegów, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz wsparcia psychologicznego.

– Możemy przyjąć zarówno osoby bezpośrednio poszkodowane w wyniku wydarzeń na Ukrainie (indywidualne, lub też rodziny z dziećmi), jak i rodziny osób rannych, leczonych w polskich szpitalach, które chcą towarzyszyć swoim bliskim podczas leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Propozycję pomocy Stowarzyszenie przekazało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Urzędowi ds. Cudzoziemców, urzędom wojewódzkim w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. Chcemy też dotrzeć z nią do Ukraińców przebywających w Polsce. Mamy z nimi kontakt, ale zależy nam na tym, aby o takiej możliwości wiedziało jak najwięcej ludzi, którzy mogą przekazać informację swoim znajomym na Ukrainie, bo te miejsca są dostępne od zaraz – podkreśla Jolanta Łazuga-Koczurowska, szefowa MONARU.

MONAR deklaruje też gotowość zorganizowania w sieci 130 swoich placówek w całej Polsce zbiórki pomocy rzeczowej, jeśli zajdzie taka potrzeba.