Aktualności

MONAR w europejskiej dyskusji o wykluczeniu społecznym

W ramach współpracy międzynarodowej w dniach 7-9 kwietnia Stowarzyszenie MONAR uczestniczyło w Ponadnarodowym Forum Partnerskim w szwedzkim Malmö. Tematyka forum obejmowała sprawy ludzi młodych, borykających się z problemami natury społecznej, a także grup defaworyzowanych, osób bezrobotnych, imigrantów i mniejszości.

Forum zorganizowały Szwedzka Rada Europejskiego Funduszu Społecznego (Biuro Regionalne dla Południowej Szwecji) oraz Krajowa Instytucja Wspomagająca (ze strony polskiej). Celem tego przedsięwzięcia były wymiana doświadczeń oraz nawiązanie efektywnej współpracy organizacji europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród 70 uczestników byli przedstawiciele organizacji z Polski, Szwecji i Irlandii.

Forum promujące spójność społeczną i współpracę międzynarodową skupione było wokół idei otwartej, bezpośredniej dyskusji dotyczącej problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w poszczególnych krajach. Formuła forum pozwoliła na prowadzenie indywidualnych rozmów między potencjalnymi partnerami, szczegółowe omówienie problematyki związanej z pomocą osobom wykluczonym społecznie jak również generowanie pomysłów na projekty w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Udało nam się nawiązać kontakt z kilkoma organizacjami szwedzkimi, które już wkrótce będą naszymi gośćmi w Warszawie i Gdańsku. Mamy nadzieję, że te spotkania zapoczątkują udaną, długofalową współpracę.

Agnieszka Grzelka
specjalista ds. współpracy międzynarodowej Stowarzyszenia MONAR