Aktualności

Monar na konferencji Featnsy w Paryżu

W minionym tygodniu Stowarzyszenie Monar brało udział w Konferencji poświęconej problemowi bezdomności. Organizatorem tego wydarzenia była FEANTSA – europejska federacja krajowych organizacji pracujących z bezdomnymi, założona w 1989 roku w celu zapobiegania i zmniejszenia ubóstwa i wykluczenia społecznego wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Celem spotkania było omówienie problematyki bezdomności w Europie, z naciskiem na dialog i innowacje społeczne. Wśród tematów pojawiły się kwestie dotyczące polityki lokalnej i ram prawnych na poziomie UE oraz dynamiki kontaktów międzynarodowych.

Podczas konferencji Monar prowadził warsztaty poświęcone migracji obywateli na terenie UE. Jak wiadomo, wiele osób korzysta z prawa swobodnego przemieszczania się, czasami decydując się na stały pobyt za granicą. Dla niektórych jednak, migracja stanowi „pułapkę ubóstwa”. Pozostają oni bez środków do życia i dachu nad głową, napotykają trudności w dostępie do odpowiedniego wsparcia i pomocy. Ten warsztat, opierając się na doświadczeniach współpracy między krajami „wysyłającymi” i „przyjmującymi” oraz refleksji nad ramami prawnymi Unii Europejskiej skupił się na ocenie, w jakim stopniu prawodawstwo UE oraz dorobek w zakresie swobodnego przepływu mogą przyczynić się do zmiany statusu nieaktywnych zawodowo imigrantów w UE.

Screenshot_120
Screenshot_121