Aktualności

MONAR z nominacją do EDUinspiracji 2017 za program ECETT Mobility Polska!

Z wielką radością pragniemy poinformować o przyznaniu naszemu stowarzyszeniu nominacji do nagrody EDUinspiracje 2017 w kategorii Edukacja dorosłych za realizację projektu pt. ECETT Mobility Polska – Europejski Cross-training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Celem konkursu EDUinspiracje jest wyłonienie najbardziej wartościowych projektów, szczególnie w zakresie upowszechniania rezultatów i dzielenia się swoim doświadczeniem i sukcesem z innymi.

Przypomnijmy, że w 2015 roku Stowarzyszenie Monar przystąpiło do projektu ECETT Mobility Polska – Cross-training kompetencyjny, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+. W jego ramach terapeuci uzależnień z ośrodków Monaru z całej Polski wyjechali do czterech organizacji partnerskich: Proyecto Hombre (Hiszpania), CEIS Roma (Włochy), Trempoline (Belgia) i Magdalena (Czechy) na dwutygodniowe staże, by przyglądać się, uczyć i wymieniać doświadczenia z zagranicznymi specjalistami z tej dziedziny w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i różnych substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy. Nauka praktycznego podejścia do pracy z pacjentem miała charakter job-shadowingu,  bardzo znanej i powszechnie stosowanej metody pracy poprzez aktywne uczestnictwo stażysty w pracy terapeuty i towarzyszeniu mu we wszystkich całodziennych aktywnościach. W ramach programy Stowarzyszenie przyjęło również terapeutów z organizacji partnerskich, aby poznali specyfikę pracy w naszych placówkach na analogicznych zasadach. Program zakończył się w maju 2017 roku. W wyniku kooperacji uczestnicy Monaru założyli blog, opisujący ich doświadczenia zawodowe z krajów partnerskich.

Jesteśmy dumni z nominacji, trzymajcie za nas kciuki!