Aktualności

MONAR patronem książki rosyjskiego społecznika

W warszawskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej gościł 24 maja Albert Lichanow, znany rosyjski pisarz i społecznik działający na rzecz dzieci. Wizyta była związana z polską premierą książki „Nikt”, nad którą patronat objął MONAR.

„NIKT” to powieść o nastolatku z domu dziecka, który dorastając zostaje uwikłany w sieć powiązań ze światem przestępczym. Tło wydarzeń stanowią rosyjska transformacja ustrojowa i towarzyszące jej zjawiska – korupcja, upadek obowiązujących wcześniej wartości, słabość państwowych instytucji wobec wyzwań, jakie przynoszą nowe czasy.
Książka jest jednak przede wszystkim wnikliwym studium sierocej psychiki, nakreślonym ze znawstwem i niezwykłą delikatnością. Nikołaj Toporow, czyli tytułowy „NIKT”, dojrzewa przedwcześnie, a jego wejście w dorosłość naznaczone jest piętnem przemocy, która staje się dla niego banalnym elementem codzienności. Jednocześnie zaś bohater powieści w pewnym sensie zachowuje dziecięcą niewinność i nie ulega moralnemu zepsuciu. Ten paradoks zostaje w mistrzowski sposób przedstawiony przez autora książki, podobnie jak cały zespół uwarunkowań kształtujących los młodego wychowanka sierocińca, a właściwie determinujących wybór jego życiowej drogi.Spotkanie z pisarzem w CPB

Albert Lichanow to pisarz ceniony zarówno w Rosji, jak i poza jej granicami. Jego książki były tłumaczone na ponad 30 języków. Jest prezesem Rosyjskiej Fundacji Dziecięcej, twórcą systemu rodzinnych domów dziecka w Rosji, laureatem wielu międzynarodowych nagród. Goszcząc w Warszawie odwiedził Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT i spotkał się z jego mieszkańcami. Interesowały go zasady funkcjonowania i finansowania w Polsce ośrodków dla osób bezdomnych oraz warunki udzielania przez państwo pomocy wychowankom domów dziecka.
Gość opowiedział o współczesnych rosyjskich rozwiązaniach, dotyczących opieki nad sierotami. Stworzony przez Lichanowa system oparty na rodzinnych domach dziecka został zreformowany i obecnie państwo wspiera finansowo rodziny zastępcze. Nowe prawo z jednej strony nie daje opiekunom sierot takich gwarancji socjalnych, jakie zapewniały rodzinne domy dziecka, z drugiej zaś rodzi patologie – wysokie gratyfikacje są często jedyną motywacją dla rodzin przyjmujących dzieci pod swój dach, a po osiągnięciu pełnoletności przez wychowanka więzi między nim a rodziną zanikają. Dlatego Lichanow i jego fundacja lobbują za zmianą obowiązującego prawa i położeniem większego nacisku na popularyzację adopcji.
Screenshot_31

 

 

 

Polecamy:

Albert Lichanow
NIKT
przekład Walentyna Trzcińska
Wydawnictwo Trio
Warszawa 2012