Aktualności

MONAR w programie współpracy międzysektorowej

Projekt Konkordia to wspólna inicjatywa przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów, biznesu i świata nauki. Jego celem jest wypracowanie standardów współpracy między tymi czterema środowiskami, odgrywającymi istotną rolę w życiu publicznym. MONAR jest uczestnikiem tego projektu. Nasze stowarzyszenie reprezentuje w Konkordii Iwona Sztajner.

Działania projektowe obejmą m.in. opracowanie, wdrożenie i ewaluację standardów współpracy organizacji pozarządowych z biznesem, samorządami i instytucjami naukowym. Konkordia ma także pomóc w profesjonalizacji polskiego trzeciego sektora.

– Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem poradnika dla organizacji pozarządowych i instytucji naukowych. Będzie on zawierał przykłady dobrych praktyk współpracy, pomoże określić potrzeby i wzajemne oczekiwania – wyjaśnia Iwona Sztajner. Poradnik ma powstać do końca czerwca.

Efektem kontaktów między przedstawicielami różnych środowisk jest zainteresowanie ze strony studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego praktykami w organizacjach pozarządowych. To dopiero początek współpracy – realizacja projektu jest zaplanowana na lata 2010-2013.

Organizatorem Konkordii jest Fundacja Tallo, więcej informacji na stronie projektu.