Aktualności

Monar Ukraina

MONAR Ukraina inauguruje swoją działalność we Lwowie. W oficjalnym otwarciu wezmą udział członkowie Zarządu Głównego stowarzyszenia z przewodniczącą Jolantą Łazugą- Koczurowską. Ukraińska organizacja będzie ściśle opierać się na systemie terapii uzależnień i profilaktyki wypracowanym przez MONAR.

Na Ukrainie nie istnieje obecnie spójny system wsparcia i leczenia osób uzależnionych. MONAR jest liderem zmiany i organizacją, która ma zapoczątkować tworzenie profesjonalnych punktów konsultacyjno-profilaktycznych, poradni i ośrodków leczenia uzależnień zza wschodnią granicą. Na oficjalne otwarcie zaproszono lokalne władze Lwowa, konsula Polski we Lwowie, środowiska akademickie, pedagogów, socjologów, a także przedstawicieli organizacji społecznych na Ukrainie. Inauguracja odbędzie się w lwowskiej Mediatece 22 września o godzinie 12.00. Na czele zarządu MONAR Ukraina stanęła Natalia Myhalyk. Przed MONAREM Ukraina stoją teraz podstawowe cele organizacyjne. Pierwszym krokiem będzie pozyskanie lokalu do prowadzenia punktu profilaktyczno – konsultacyjnego. we Lwowie. Stowarzyszenie MONAR będzie wspierać organizację m.in. wiedzą merytoryczną, wieloletnim doświadczeniem i szkoleniami. Otwarcie MONARU Ukraina jest wartością dodaną zaangażowania Stowarzyszenia MONAR na Ukrainie i pośrednio efektem realizowanego w ubiegłym roku projektu pod nazwą „Doskonalenie kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień na Ukrainie w oparciu o najlepsze doświadczenia państw Unii Europejskiej”. Stowarzyszenie zaangażowało się w projekt jako organizacja o największym potencjale i doświadczeniu eksperckim w zakresie leczenia uzależnień. MONAR przygotowywał kadry terapeutyczne na Ukrainie do pracy z osobami uzależnionymi w formule laboratoryjnej i rehabilitacyjnej. Certyfikowano 30 ukraińskich terapeutów. Utworzenie MONARU Ukraina daje nowe perspektywy we wprowadzaniu standardów leczenia uzależnień zza wschodnią granicą.