Aktualności

MONAR wsparł uczestników Światowych Dni Młodzieży

31. Światowe Dni Młodzieży były jednym z największych wydarzeń historii naszego kraju – uczestniczyło w nich blisko trzy miliony ludzi, przybyszów z całego świata. Stowarzyszenie MONAR również odegrało w nim swoją rolę.

Istotną częścią działalności Stowarzyszenia MONAR jest prowadzenie programów profilaktycznych oraz informacyjno- edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających. Profilaktyka MONARU oparta jest na uniwersalnych wartościach takich jak dobroć, uczciwość, miłość, szacunek dla drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych. Stawiamy na propagowanie życia bez narkotyków, promocją zdrowia i twórczego rozwoju indywidualnego. W ramach Światowych Dni Młodzieży, podczas konferencji naukowej ‘’ NAUKA I WIARA. Czy mogą pomóc w walce z uzależnieniem?’’ uruchomiony został punkt konsultacyjno – profilaktyczny, przy którym obecni byli wykwalifikowani terapeuci uzależnień oraz wolontariusze.

Rozdawaliśmy ulotki, informatory i płyty oraz odpowiadaliśmy na wszelkie nurtujące  pytania związane z używkami oraz działalnością MONARu. Trud organizacji całego przedsięwzięcia wziął na siebie Ośrodek MONAR Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Krakowie, który ponadto również zapewnił schronienie na swoim terenie około 200 pielgrzymom.

sdm