Aktualności

Monarowisko 2018 – zapowiedź

Kotan40 40 lat minęło…  – to właśnie tę rocznicę Monar celebruje w tym roku. Dokładnie w ’78 Marek Kotański dał początek temu, czym Stowarzyszenie Monar jest dzisiaj. Staramy się kontynuować jego dzieło prowadząc ośrodki terapeutyczne, placówki dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie. To Oni, członkowie społeczności Monarowskich oraz zaproszeni goście spotkają się w dniach 31 sierpnia  – 2 września na terenach Stanicy Hufca ZHP Garwolin w Polewiczu k. Głoskowa na MONAROWISKU– symbolicznie wracamy zatem tam, gdzie wszystko się zaczęło.

Spotykamy się, aby rozmawiać, wspierać, wspominać i bawić wspólnie – już wkrótce opublikujmy program imprezy!