Aktualności

Nagroda dla kierownika ośrodka w Kędzierzynie-Koźlu

Jacek Kolczyński, kierujący Domem dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR-MARKOT w Kędzierzynie-Koźlu, został uhonorowany Niezapominajką MOPS 2013, wyróżnieniem przyznawanym przez tamtejszy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jacka Kolczyńskiego nagrodzono za wieloletnią, owocną współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu i udzielanie pomocy wykraczającej poza zakres działalności Domu dla Osób Najuboższych i Bezdomnych MONAR-MARKOT.

– Współpracujemy bardzo ściśle, najczęściej w drobnych, codziennych sprawach. Nasi podopieczni pomagali m.in. w remontowaniu mieszkań dla podopiecznych MOPS – opowiada laureat wyróżnienia.

Uroczyste wręczenie Niezapominajek MOPS odbyło się 21 listopada, podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przyznał w tym roku 11 wyróżnień osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym we współpracę z tą placówką i w niesienie pomocy osobom potrzebującym.