Aktualności

Niemcy zainteresowani doświadczeniami MONARU

Centrum Pomocy Bliźniemu przy ul. Marywilskiej w Warszawie odwiedzili 14 września goście z niemieckiego miasta Unna – wykładowcy akademiccy, politolodzy, psychologowie i aktywiści ekologiczni. Wizyta była częścią ich edukacyjnej podróży, w ramach której pogłębiali wiedzę na temat polskiej polityki, historii i rozwoju aglomeracji warszawskiej.

Historię placówki i całego stowarzyszenia, a także prowadzoną obecnie działalność, przybliżyła niemieckiej delegacji Maria Charmast, odpowiedzialna za współpracę międzynarodową MONARU. Przedstawiła cały proces, jakiemu podlega osoba bezdomna trafiająca do CPB – od detoksykacji (w przypadku osób uzależnionych od alkoholu), poprzez terapię, aż po działania wspierające poszukiwanie pracy i przygotowujące do osiągnięcia pełnej samodzielności. Opowiedziała również o ofercie CPB skierowanej do wybranych grup odbiorców – osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieży w trudnej sytuacji życiowej.

Gości interesowały szczególnie prawne aspekty funkcjonowania organizacji pomocowych w Polsce oraz finansowanie działalności placówek takich jak CPB. Pytali również o skuteczność terapii odwykowej. Jak wyjaśniła Małgorzata Barszcz, kierowniczka terapii alkoholowej, z badań prowadzonych wśród podopiecznych wynika, że 6 miesięcy po zakończeniu terapii abstynencję utrzymuje połowa z nich.

Po zwiedzeniu placówki Niemcy udali się do ośrodkowej stołówki, gdzie smacznym obiadem podjęli ich pracujący tam podopieczni CPB. W dalszą drogę goście wyruszyli na rowerach, na których – korzystając z pięknej pogody – przyjechali na Marywilską z centrum Warszawy.