Aktualności

Nowa perspektywa finansowa UE: szanse i wyzwania

Kierownicy placówek MONARU z Mazowsza spotkali się 25 lutego w Warszawie z pełnomocnikiem regionalnym Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. projektów społecznych. Tematem spotkania były przygotowania do starań o fundusze unijne.

Regionalnych pełnomocników ds. projektów społecznych powołał 5 lutego Zarząd Główny MONARU. Mają oni pozostawać w stałym kontakcie z administracją lokalną różnych szczebli we wszystkich 16 województwach (zwłaszcza z urzędami marszałkowskimi) i monitorować sytuację w regionach pod kątem możliwości pozyskania środków pochodzących z funduszy europejskich i innych źródeł publicznych na realizację projektów społecznych związanych z działalnością Stowarzyszenia MONAR.

Podczas spotkania w Warszawie kierownicy placówek z Mazowsza poznali mazowieckiego pełnomocnika, którym został Łukasz Czernicki ze stołecznego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT przy ul. Marywilskiej. Omawiano m.in. potencjał poszczególnych placówek, stanowiący zaplecze do starania się o środki z funduszy europejskich. Ponadto zebrani zapoznali się z przygotowaną przez Teresę Sierawską (również pełnomocnika ZG) prezentacją na temat wdrażanych obecnie programów, w ramach których organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Podobne spotkania odbędą się także w pozostałych województwach, ich efektem ma być wypracowanie propozycji pozwalających na jak najbardziej efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na lata 2014-2020.