Aktualności

Nowe zadania MONARU w ramach międzynarodowej sieci

W Nivelles w Belgii odbyło się w dniach 18-20 czerwca spotkanie przedstawicieli organizacji należących do ECETT – sieci wymiany najlepszych praktyk w zakresie wolontariatu i pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nowe działania w ramach ECETT podjął MONAR.

Celem ECETT jest wymiana doświadczeń w zakresie profilaktyki, terapii i reintegracji osób uzależnionych, a także rozwijanie kompetencji pracowników i wolontariuszy organizacji członkowskich oraz wdrażanie nowych projektów edukacyjnych.

Nasze stowarzyszenie reprezentowała w Belgii Agnieszka Grzelka, która została członkiem zespołu tzw. helpdesku, odpowiedzialnego za przyjmowanie zgłoszeń stażowych, ich realizację oraz raportowanie.

– Będę również nadzorować bazę danych dobrych praktyk, zawierającą sprawozdania z wyjazdów stażowych. Ponadto wizyta w Belgii stała się inspiracją do opracowania własnych projektów: jednego, wykorzystującego metodę „training by travel” (nauka przez podróże) oraz drugiego, rozwijającego kompetencje językowe pracowników MONARU – wyjaśnia Agnieszka Grzelka.

Poza naszym stowarzyszeniem w spotkaniu uczestniczyły liczne organizacje członkowskie ECETT: Trempoline z Belgii, CEID z Francji, Proyecto Hombre z Hiszpanii, Phoenix Futures z Wielkiej Brytanii, CEIS Formazione z Włoch, Magdalena z Czech, Solidarnost z Bułgarii i Argothes z Grecji. Podczas spotkania wręczone zostały certyfikaty potwierdzające ukończenie staży, prowadzone były również warsztaty dotyczące wymiany dobrych praktyk.